Riksja's

Elkaar écht ongedwongen ontmoeten in de buurt of in de wijk betekent dat iedereen er moet (kunnen) geraken. Vanuit Stad Brugge willen we de buurtcomités de mogelijkheid geven om minder mobiele buren op te pikken en te betrekken voor een fietstocht of activiteit in en rond Brugge. Dankzij 2 Riksja’s en een rolstoeltransporter willen we de kans op ontmoeting en gezelligheid in de Brugse Buurten weerom iets groter maken.

Maak kennis met onze Riksja’s en de rolstoeltransporter 

Het woord Riksja is afgeleid van het Japanse woord jinrikisha (jin=mens, riki=kracht, sha=voertuig). Dat betekent "op mensenkracht aangedreven voertuig". Het is een fietstaxi die overwaaide uit Azië. Het is ook nu nog een veelgebruikt vervoermiddel op het platteland en in de grotere steden. In deze Riksja’s kunnen twee passagiers vervoerd worden. De Brugse versie is meteen ook een E-versie. 

     

Ontleningsprocedure van de Riksja’s en de rolstoeltransporter

We willen alle buurtcomités (die vroeger reeds gebruik maakten van een Buurtcheque of een Buurtoppepper) de mogelijkheid aanbieden om deze E-fietsen te ontlenen voor hun buurtgebonden activiteiten. Dit om het mogelijk te maken nog zorgzamer aan de slag te gaan.

Praktisch: hoe verloopt een aanvraag?

Een aanvraag gebeurt minstens 14 dagen op voorhand én er wordt telkens ontleend voor een periode van minstens 1 dag.
Je stuurt bij een aanvraag een mail naar deelschuursintpieters@gmail.com. In deze vraag geef je aan voor welk buurtcomité de Riksja bestemd is, waarvoor en hoe je deze gaat inzetten. Je krijgt daarna van ons een antwoord:

  • Indien negatief betekent dit dat de fietsen, op de door jou gewenste datum, ontleend of in onderhoud zijn.
  • Aanvragen die eerst binnenkomen worden eerst behandeld. Het kan dus zijn dat de fietsen al ontleend werd in de periode die jij vraagt. Er wordt desgewenst samen gekeken voor een andere periode.
  • Indien positief mag u de Riksja en/of de rolstoeltransporter op de gewenste dag komen halen in de deelschuur van St Pieters ( deelschuur Tempelhof, te betreden via o.a. Blankenbergse Steenweg 221, 8000 Brugge).

Na goedkeuring is het goed om weten dat we eraan houden om te werken met mensen die reeds een uitleg gehad hebben om deze fietsen met zorg te behandelen én er op de juiste manier mee te rijden. Hoe dan ook willen we immers graag, voor een eerste gebruik, toch nog even de procedure, de technische zaken én voorwaarden doorlopen met jullie. Neemt niet weg : met een woordje uitleg kan echt iedere volwassene deze Riksja besturen !
We zorgen voor een aantal momenten waarbij je deze uitleg uiteraard kan krijgen rond de fietsen. De mensen van de buurtcomité kiezen zelf het moment dat best past voor hen:

  • Op 22 juni gaat er een eerste sessie door, die start aan CC De Dijk, Blankenbergse Steenweg  221 om 19u. Geïnteresseerden kunnen inschrijven via dirk.vangrembergen@brugge.be
  • Op  10 augustus gaat er opnieuw een sessie door (zelfde locatie, zelfde tijdstip, inschrijven via dirk.vangrembergen@brugge.be)

Op het moment van ontlening doorlopen en tekenen we ook een afsprakennota (zie ook verder bij “Waarborg”). 

Stockeren ?

Gebruik van meerdere dagen is mogelijk als de fietsen veilig kunnen gestockeerd worden ( Voorzien van slot, afgesloten ruimte, …). Indien je de fietsen in een garage plaatst voor de duur van de ontlening, kan dat zonder vergunning.

Waarborg ?

Bij de ontlening doorlopen en tekenen we samen een afsprakennota. Als je het materiaal als een goed huisvader beheert en alles in goede staat terugbrengt, stelt er zich uiteraard geen enkel probleem. “Goede staat” wil zeggen: géén schade , goed beheerd én alle veiligheidsvoorschriften opgevolgd.

Het buurtcomité is tijdens de ontleningsperiode verantwoordelijk, en beheert de fiets(en) als goede huisvader/huismoeder. Het buurtcomité is steeds verantwoordelijk voor het schoon houden van de fiets. Schade wordt desgevallend wel verhaald op de gebruiker. Bij schade dient de Vrijwilligerscentrale ook meteen te worden verwittigd via mail (buurtcheques@brugge.be). Je kan de Vrijwilligerscentrale ook bereiken via het telefoonnummer 050 44 82 22.

Het is niet toegestaan om op eigen initiatief te beginnen sleutelen aan deze fietsen. Wij werken daarvoor immers samen met VIGO. Zij doen ook het onderhoud én de follow-up van deze fietsen. 

Waar mag ik rijden ?

Behalve op grote (snel-of gewest)wegen mogen deze Riksja’s en rolstoeltransporter overal de openbare weg op. Het spreekt voor zich dat jullie daarbij de wegcodex ten volle horen te respecteren. In de afsprakennota krijg je daar meer info over.

Twijfel je nog ?

Indien je twijfelt of deze Riksja’s iets zijn voor jullie buurt of buurtactiviteit kan je langslopen op één van de bovenstaande sessies om deze te bezichtigen . Voor meer info kan je ons contacteren op deelschuursintpieters@gmail.com

Kan je dit combineren met financiële steun voor jullie activiteit ?

Indien je tijdens het gebruik ook een buurtactiviteit wenst te organiseren, met bijhorende financiële steun, afzetten van de straat, etc.; dan moet je nog het aanvraagformulier voor de Buurtcheques invullen en indienen via www.brugge.be/buurtcheque-aanvragen

Deel ook zeker je foto’s op sociale media via de hashtag #DeelschuurSintPieters