De stadsdichter in je buurt

Zwerm vzw is een nieuwe en jonge vzw die werkt rond het toegankelijk maken van literatuur en poëzie door middel van laagdrempelige projecten. Vanaf 2018 adopteert Zwerm vzw het stadsdichterschap.

Het stadsdichterschap voor 2018-2019 zal ingevuld worden door Tania Verhelst. Als Bruggelinge werkt zij vanuit haar grafische talenten reeds nauw samen met diverse lokale dichters, wiens teksten ze vaak illustreert. Sinds een jaar is zij ook actief in het schrijven zelf, wat haar intussen diverse prijzen opleverde.

Tweemaandelijks verschijnt een postkaart met een gedicht waarin de stadsdichter zijn stad bejubelt, bewondert, beschrijft.  Deze postkaarten worden gratis aangeboden door de boekhandels.  Aanvullend op de postkaart wil Zwerm vzw dit aanbod uitbreiden naar A4-raamaffiches die de buurtcomités in groep kosteloos kunnen bestellen om in de straat / wijk / buurt op te hangen.

Wil je samen met de stadsdichter een gedicht voor je buurt maken, dat kan! Zo bieden wij de Bruggeling de gelegenheid de stadsdichter persoonlijk te leren kennen, kennis te maken met haar werk en haar – wie weet - te inspireren tot ‘buurtgerichte’ gedichten… We bieden 5 avonden met de stadsdichter aan vanuit de Brugse Buurtcheques. Motiveer waarom jullie buurt een band heeft met poëzie, of hoe poëzie voor jullie buurt een meerwaarde kan bieden. Stuur bij interesse een mailtje naar buurtcheques@brugge.be