Belgiek: Een mobiele cultuurzaal in de buurt

De Belgiek is een ‘mobiele cultuurzaal’  die aan alle Brugse buurtcomités ter beschikking gesteld wordt. De zaal dient om lokaal ontmoeting via cultuurbeleving te stimuleren tussen buurtbewoners én tussen buurtcomités. Ze kan worden ingezet als feestzaal, volkscafé, exporuimte, tijdelijke ontmoetingsplek, theaterzaal, muziekzaal en alle activiteiten die tot gemeenschapsvorming leiden: Iedereen moet er zich welkom voelen. De Belgiek komt telkens in de wijk van donderdag (opbouw) tot maandag (afbouw). 

Het Belgiek weekend

Volkscafé Belgiek wordt op vrijdagavond  door het Belgiekteam voorzien als vast onderdeel, dan is iedereen vanuit de buurt én daarbuiten welkom voor een gezellige babbel en een glaasje. Op regelmatige basis worden er optredens of andere activiteiten geprogrammeerd.

Op zaterdag en zondag voorzien de buurtcomités zelf de programmatie. Dit kan héél uiteenlopend zijn, ter inspiratie: een muziekquiz, volksdessertbuffet met desserts uit de buurt, ruilnamiddag, foto-expo, naaiatelier, volksspelen, open podium voor muzikanten uit de buurt, expo van verzamelaars of kunstenaars uit de buurt, samen koken gevolgd door proeverij, kinderfuif,  …. De mogelijkheden zijn oneindig.

De uitrusting van de Belgiek vind je terug op www.belgiek.be (praktisch > technische fiche)

Voorwaarden

De Belgiek is gratis voor alle Brugse buurt- en straatcomités. Bij kandidatuurstelling dient er wel rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

 1. De aanvragende buurtcomités komen in aanmerking om te genieten van de buurtcheques van de Stad Brugge. Klik hier om een buurtcheque aan te vragen.
 2. Er wordt samengewerkt met minimum 2 buurtcomités uit dezelfde omgeving, de comités verzorgen samen de programmatie. Bij uitbreiding worden samenwerkingen met socio-culturele verenigingen, scholen en meer dan 2 buurtcomités aangemoedigd.
 3. In 2017 kunnen in totaal 10 weekends worden gekozen. Comités kunnen kiezen uit 2 periodes: weekends tussen 14 april – 17 juli 2017 en de weekends tussen 15 sept – 16 oktober 2017. Gelieve 2 voorkeuren te geven bij kandidatuurstelling.
 4. Er zijn minimum 2 overlegmomenten met alle betrokken partners: afgevaardigden uit minimum 2 buurtcomités, eventuele verenigingen of scholen en het Belgiekteam. Locatie en datum Belgiekweekend wordt bepaald na overleg.  Op overleg 1 worden mogelijke locaties voor de Belgiek bezocht en worden data en activiteiten overlopen. Ook het gentlemens-agreement wordt dat ondertekend.
 5. Overleg 2 dient om alle praktische zaken af te spreken.

De Belgiek aanvragen

Kandidaturen kunnen via mail naar stef.de.blieck@bruggeplus.be. Op deze kandidatuur moeten volgende zaken duidelijk vermeld worden: 

 • Namen van de samenwerkende buurtcomités.
 • Namen, mailadressen, telefoonnummers en adressen contactpersonen van de minimum 2 samenwerkende Buurtcomités.
 • Situering locatie van de werking van de buurtcomités. Aantal postbussen.
 • 2 voorkeurdata binnen de aangegeven periode.
 • Eventuele samenwerkingen met comités/verenigingen/scholen.
 • Programma-voorstellen in grote lijnen

Kandidatuur moet ten laatste op 21 februari 2017 zijn doorgegeven. Kandidaturen van comités waar de Belgiek nog niet te gast was de voorbije 2 jaar genieten de voorkeur voor 2017.