Fotoalbum van Van Leeg tot Zand

Het streefdoel van ons straatcomité is de verzuring in de maatschappij en meer in het bijzonder de verzuring in onze directe woonomgeving tegen te gaan. Dit doen we door het organiseren van een jaarlijks straatfeest waarvoor alle inwoners van onze straat en symphatisanten uit de directe omgeving uitgenodigd worden. Ons jaarlijks straatfeest wordt zodanig georganiseerd dat de drempel laag blijft waardoor we iedereen bereiken die op deze dag zin heeft om in een gezellig kader samen te komen voor een goed gesprek, een glaasje en een hapje. Het motto van ons straatfeest is de spreuk: "mijn buurt, onze buurt - mijn straat, onze straat". Ons straatcomité is ontstaan in 2005 toen de stad Brugge begon met het geven van cheques in het kader van de Brugse Buurtenwerking. 

2018 - 2017

Bekijk de pagina van de buurt

2018

2017