Beter hier dan Verder

Beter hier dan Verder

Beter hier dan verder was de naam van een etablissement aan de Baron Ruzettelaan ter hoogte van de verkeerslichten aan de poort van de Brugeoise. Dit café was omwille van de naam bekend over het ganse land. Bij het overlaten van de zaak dreigde de naam te verdwijnen. Met het gebruik van de titel voor ons straatfeest willen ze dit vermijden. Gezien de ligging van onze straat kunnen ze hier ook aanspraak op maken me dunkt, met het Brugs kerkhof op het einde van de straat. De festiviteiten in de zomer maken het contrast tussen hier en verder ook nog nadrukkelijker op de dag van het straatfeest!

Fotoalbum van Beter hier dan Verder