Annabil

Annabil

De naam is een samensmelting van de namen waar het comité actief is: Sint-Anna en het Bilkske. Er is al een lange traditie van werken in de buurt, voor en samen met de bewoners. 

Annabil, vertrekt vanuit een pluralistische visie: iedereen, ongeacht zijn origine, geloof, overtuiging is welkom mits onderschrijving van de statuten van de vzw om samen aan een betere buurt te werken.  Elke derde dinsdag van de maand houden wij een bewonersvergadering. Annabil is gegroeid uit een project van het RISO.  Toen zij rond 1999 vonden dat de omgeving Langestraat als "aandachtsbuurt" kon worden omschreven, riep men geïnteresseerden in de ruime omgeving op om zich in te zetten voor een betere leefomgeving.  Daarop werd door een aantal buurtbewoners gereageerd, waardoor na enige tijd brainstorming en armen uit de mouwen te steken de vereniging Annabil -een samentrekking van Sint-Anna en 't Bilkske- werd geboren.  De uiteindelijke verzelfstandiging van de vereniging die ondertussen een vzw geworden was, kwam er in 2006.  Annabil is niet zomaar een feestcomité, maar gaat voor een diepere problematiek: het sociaal welzijn van elke buurtbewoner.  Feesten mag hierbij een middel zijn, maar is voor Annabil niet het doel om mensen op een serene manier samen te doen leven. Annabil vzw is lid van de stedelijke Raad van Buurtwerken en is actief gesprekspartner binnen het buurtoverleg van het OCMW Dienstencentrum De Balsemboom.  Daarin zetelen diverse actoren die op socio-economisch vlak werkzaam zijn in de buurt.

Fotoalbum van Annabil