Belangrijke info

  • Je hebt recht op 3 Buurtcheques per buurt per jaar, aan te vragen via: https://www.brugge.be/buurtcheque-aanvragen
  • Je vult op de aanvraag de namen en adressen van vier buren in die meehelpen met de organisatie
  • Als buurtcomité ben je verantwoordelijk voor het veilige verloop van het buurtfeest 
  • Voor de terugbetaling van de kosten dien je de kastickets of facturen van je aankopen in via buurtcheques@brugge.be (eten en drinken kunnen niet worden ingebracht als kost)
    Hou rekening met een administratieve verwerkingstijd van 3 weken
  • Er wordt een maximum van 200 euro van de gemaakte kosten terugbetaald
  • Er kan in 2021 geen beroep worden gedaan op culturele acts
  • Maak je initiatief bekend in de buurt met onze A3 affiches te verkrijgen via de Vrijwilligerscentrale