Belangrijke info

  • Je hebt recht op 3 Buurtcheques per buurt per jaar, aan te vragen via: https://www.brugge.be/buurtcheque-aanvragen
  • Je vult op de aanvraag de namen en adressen van vier buren in die meehelpen met de organisatie
  • Omwille van COVID-19 maatregelen is het ten sterkste aangeraden een CERM (Covid Event Risk Model) in te vullen. Een groen CERM geeft jou een indicatie of en hoe je buurtactiviteit veilig kan doorgaan. Je kan dit via covideventriskmodel.be
  • Als buurtcomité ben je verantwoordelijk voor het veilige verloop van het buurtfeest (hier lees je de belangrijkste regels om je buurtfeest veilig te laten verlopen)
  • Voor de terugbetaling van de kosten dien je de kastickets of facturen van je aankopen in via buurtcheques@brugge.be (eten en drinken kunnen niet worden ingebracht als kost)
    Hou rekening met een administratieve verwerkingstijd van 3 weken
  • Er wordt een maximum van 200 euro van de gemaakte kosten terugbetaald
  • Er kan in 2021 geen beroep worden gedaan op culturele acts
  • Maak je initiatief bekend in de buurt met onze A3 affiches te verkrijgen via de Vrijwilligerscentrale